ستون محصولات

نمایش محصولات (هر تعداد محصولات و ستون).

پنج ستونه

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 • تعداد درگاه : ۱۶ POE
 •  تعداد درگاه هارد: ۴ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • ظرفیت هارد دیسک : ۶ ترابایت به ازای هر هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • هارد اکسترنال : ۱ هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • درگاه : ۸ عدد POE
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 • ظرفیت هارد دیسک: ۴ ترابایت
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

چهار ستونه

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 • تعداد درگاه : ۱۶ POE
 •  تعداد درگاه هارد: ۴ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • ظرفیت هارد دیسک : ۶ ترابایت به ازای هر هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • هارد اکسترنال : ۱ هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • درگاه : ۸ عدد POE
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 • ظرفیت هارد دیسک: ۴ ترابایت
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA

سه ستونه