طرح بندی محصولات

نمایش طرح های محصولات طرح (هر تعداد محصولات و ستون).

طرح چرخشی

محصولات ویژه

دو ردیف اسلاید


ردیف ساده کلاسیک


طرح شبکه ای

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 • تعداد درگاه : ۱۶ POE
 •  تعداد درگاه هارد: ۴ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • ظرفیت هارد دیسک : ۶ ترابایت به ازای هر هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • هارد اکسترنال : ۱ هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • درگاه : ۸ عدد POE
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 • ظرفیت هارد دیسک: ۴ ترابایت
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع حسگر تصویر : ۲MP CMOS
 • رزولوشن تصویر: بیش از ۱۰۸۰ P
 • استاندارد : IP66
 • نوع دوربین: آنالوگ
 • نوع لنز: ثابت

لیست شیوه سبک

چیدمان بی انتها ایجکس

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 • تعداد درگاه : ۱۶ POE
 •  تعداد درگاه هارد: ۴ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • ظرفیت هارد دیسک : ۶ ترابایت به ازای هر هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قابلیت نمایش: دارای ۱۶ تصویر همزمان
 • تعداد کانال : ۱۶
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • هارد اکسترنال : ۱ هارد دیسک
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA به همراه DVD/RW
 • درگاه : ۸ عدد POE
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • پوشش حریم شخصی : پشتیبانی می کند
 • قابلیت نمایش همزمان: دارای ۲ نمایشگر همزمان
 • تعداد کانال : ۸
 • ظرفیت هارد دیسک: ۴ ترابایت
 •  تعداد درگاه هارد: ۲ درگاه SATA
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع حسگر تصویر : ۲MP CMOS
 • رزولوشن تصویر: بیش از ۱۰۸۰ P
 • استاندارد : IP66
 • نوع دوربین: آنالوگ
 • نوع لنز: ثابت
اینجا را کلیک کنید تا محصولات بیشتری را مشاهده کنید