چهارشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ ۲۳:۴۲ هایک گلد نمایندگی گلد هایک ویژن
دوربین پلاک خوان-دوربین پلاک خوان هایک ویژن DS-2CD4A26FWD

دوربین پلاک خوان هایک ویژن DS-2CD4A26FWD

هایک ویژن شرکت پیشرو در زمینه تولید تجهیزات نظارتی در جهان برای تولید دوربین پلاک خوان DS-2CD4A26FWD همکاری خود را با شرکت (HTTP://WWW.VISEC.COM) آغاز کرده است.

شرکت VISE سازنده نرم افزار های ANPR  و LPR CLOUD در جهان می باشد...

دوربین پلاک خوان هایک ویژن-دوربین پلاک خوان هایک ویژن DS-2CD4A26FWD

دوربین پلاک خوان هایک ویژن DS-2CD4A26FWD

هایک ویژن شرکت پیشرو در زمینه تولید تجهیزات نظارتی در جهان برای تولید دوربین پلاک خوان DS-2CD4A26FWD همکاری خود را با شرکت (HTTP://WWW.VISEC.COM) آغاز کرده است.

شرکت VISE سازنده نرم افزار های ANPR  و LPR CLOUD در جهان می باشد...

پک های ویژه