هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن

هایک ویژن


فروش کلیه ضبط تصویری تمامی خودروها به همراه لوازم جانبی خودرو

Subtotal: $0.00

شبکه هایک ویژن

DS-2CD2942F-IWS

DS-2CD2942F-IWS

سنسور تصویری 1/3" Progressive Scan CMOS سیستم رمزگذاری سیگنال

(DS-2CD6332FWD-I(V)(S

(DS-2CD6332FWD-I(V)(S

سنسور تصویری 1/3" Progressive Scan CMOS سیستم رمزگذاری سیگنال

DS-2CD2232-I5

DS-2CD2232-I5

سنسور تصویری 1/3" Progressive Scan CMOS سیستم رمزگذاری سیگنال

DS-2CD4125FWD-IZ

DS-2CD4125FWD-IZ

سنسور تصویری 1/2.8" Progressive Scan CMOS سیستم رمزگذاری سیگنال

DS-2DF7284-AEL

DS-2DF7284-AEL

Camera Image Sensor: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS

DS-2DF7283 series

DS-2DF7283 series

Camera Image Sensor: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS